Cenník

komplexná vstupná diagnostika

45 - 60 minút / 40  €

rediagnostika

30 - 45 minút / 15  €

individuálna logopedická terapia

60 minút  / 45  €

skupinová logopedická terapia 
(3 - 5 klienov s narušenou komunikačnou schoposťou)

60 minút / 30  € / osoba

skupinový tréning komunikačných zručností

60 minút / 15  € / osoba

Konzultácie s príbuznými
(mimo intervencie s klientom)

3O minút / 10 €

Efektívna komunikácia so seniormi
prednáška / workshop pre inštitúcie

60 - 90 minút / cena podľa dohody 


Logopedická ambulancia NeuroPerspectiva s.r.o. nemá zmluvné vzťahy so žiadnou zdravotnou poisťovňou.
Pacienti si hradia intervenciu v plnej výške.